L´AUTOTUTELA


El Codi Civil estableix que qualsevol persona amb la capacitat d´actuar suficient, en previsió de ser incapacitada judicialment en el futur, podrà en document públic notarial adoptar qualsevol disposició relativa a la seva pròpia persona i béns, inclosa la designació d´un tutor. La possibilitat de que una persona pugui designar al seu propi tutor quan té plenitud de facultats, en cas que en un futur pogués ser declarat incapaç.

¿ S´HA DE FER DAVANT NOTARI?

Si. És una gran protecció a la persona gran ja que en els moments en que ja no tingui suficient capacitat per governar-se, hi haurà una tercera persona designada per ella mateixa que vetllarà per la seva persona i patrimoni. Per a la seva validesa ha d´atorgar-se en escriptura pública.

¿ES PODEN DESIGNAR SUBSTITUTS?

El Codi Civil Català també recull aquesta figura jurídica i a més preveu que es puguin nomenar substituts en cas de pluralitat de designacions i regula el seu funcionament, remuneració i contingut de la tutela. Igualment es té en compte que pugui impugnar-se el nomenament si hi ha circumstàncies que hagin modificat la situació, donant un ampli marge a l´autonomia de la voluntat. Es pot designar també a qui no volem que sigui el nostre tutor sota cap concepte.

És sempre aconsellable un bon assessorament jurídic amb Advocats experimentats en la matèria.