FAMÍLIA- SALUT

DRET DE FAMÍLIA
Crisi del matrimoni : Nul•litat , Separació i Divorci de la persona gran.
Divorci dels fills : Relacions amb els néts després de la ruptura dels pares – Assessorament psicològic a través de Psicòlegs col•legiats col•laboradors.
DRET DE LA CAPACITAT LEGAL
La persona gran malalta.
Assessorament sobre la seva capacitat legal per contractar.
Processos d’incapacitació.
Defensa i representació en els jutjats
Processos de venda de béns de la persona malalta incapacitada.
Valoracions immobiliàries i tràmits judicials
Assessorament sobre Residències Geriàtriques i altres alternatives amb la col•laboració d’empreses especialitzades en l’atenció a la gent Gran.