SUCCESSIONS INTERNACIONALS I ALTRES SERVEIS

SUCCESSIONS INTERNACIONALS

Aplicació del nou reglament comunitari sobre llei aplicable a la successió
Redacció de testaments per a inversors estrangers a Espanya
Redacció de testaments per a inversors espanyols en els diferents
països de la Unió Europea
Litigis transfronterers

ALTRES SERVEIS

AUTONOMIA DE LA PERSONA GRAN-DEFENSA DEL SEU PATRIMONI

Assessorament sobre el document de voluntats anticipades. Precs d’última voluntat.
Assessorament sobre els apoderaments preventius. Auto tuteles i designa de tutors.
Gestió i administració dels béns de la persona gran. Arrendaments d’habitatges i locals.
Assessorament sobre la venda d’immobles i altres béns de la persona gran.
Assessorament sobre la contractació de personal cuidador a domicili.
Rendes vitalícies. Hipoteques inverses. Préstecs d’inversors privats.
Contractes en interès de fills i afins. Repercussió dels avals signats per la persona gran.
Defensa de Lletrat davant els Jutjats civils, penals, contenciosos i laborals

FISCAL

Assessorament sobre els aspectes fiscals de la venda de béns immobles i de tot tipus.
Confecció de la declaració sobre IRPF; Impost de Patrimoni.
Planificació fiscal anual